El moment de la inauguració aquest dimarts a Castell.  C.G

Inauguració de les Rondes del Canigó

La commemoracó al Canigó de la Diada de Catalunya. /  F11S

Caminada al Canigó des de Cortsaví per la Diada de Catalunya