Apunts

Efemèrides

1830. La primera línia de ferrocarril.

Amb la inauguració de la línia fèrria entre Manchester i Liverpool, la primera del món que unia dues ciutats, es va iniciar a la Gran Bretanya l'era del ferrocarril. La companyia explotadora de la línia, L&M Railway, va organitzar un concurs de locomotores; la guanyadora va ser la Rocket, construïda per l'enginyer George Stephenson. Estava equipada amb una caldera tubular amb cambra de foc, que donava un rendiment constant gràcies a una major superfície de calefacció, i podia assolir una velocitat mitjana de 27 km/h amb una punta màxima de 46 km/h. Aquesta línia encara presta servei en l'actualitat.

1856.

Un reial decret restableix a Espanya la constitució liberal del 1845.

1932.

El president de la II República espanyola, Niceto Alcalá Zamora, sanciona l'estatut d'autonomia de Catalunya.

1935.

Les lleis de Nuremberg converteixen els jueus en ciutadans de segona categoria a l 'Alemanya nazi.

1954.

El congrés nacional popular de la Xina aprova una nova constitució. Mao Zedong és nomenat cap de l'Estat.

1996.

El líder italià de la Lliga del Nord, Umberto Bossi, proclama la independència de la Padània en un acte a Venècia davant 10.000 seguidors.