Apunts

Efemèrides

1787. La Constitució dels Estats Units.

Després de quatre mesos de debats, la Convenció de Filadèlfia, presidida per George Washington, va elaborar i aprovar la Constitució dels Estats Units d'Amèrica. Els federalistes van imposar el seu criteri en la redacció del text, que establia la divisió dels poders executiu i legislatiu i el seu control recíproc. Així va néixer l'única i actual Constitució nord-americana, que creava la federació en la seva estructura actual, si bé amb les pertinents esmenes. La convenció és, doncs, un dels esdeveniments històrics més rellevants de la història dels EUA. En principi, la convenció només havia de discutir la forma de govern.

1473.

Joan II de Catalunya-Aragó i Lluís XI de França signen a Perpinyà un conveni de pau pel qual el sobirà francès renuncia als drets adquirits sobre els comtats del Rosselló i la Cerdanya.

1480.

Una cèdula dels Reis Catòlics instaura el Tribunal de la Inquisició als regnes hispànics.

1793.

Revolució Francesa: el Comitè de Salvació Pública inicia la sanguinària campanya de repressió coneguda com el Terror.

1865.

Joan Prim i altres generals espanyols es pronuncien a Cadis contra el règim d'Isabel II. L'episodi, conegut com la Gloriosa, va donar peu a la Revolució de 1868 i al període de l'anomenat Sexenni Revolucionari.