Política

Annex 2. Prioritats del govern per a la transició nacional. X Legislatura

CONVOCATÒRIA D'UNA CONSULTA SOBRE LA POSSIBILITAT QUE CATALUNYA PUGUI ESDEVENIR UN ESTAT EN EL MARC EUROPEU:

1. Acord entre CiU i ERC sobre la transició nacional i el procés de consulta sobre el futur polític de Catalunya (annex 1).

ÒRGANS I INSTRUMENTS PER GARANTIR LA TRANSICIÓ NACIONAL:

2. Fer efectiu, durant el 2013, el desplegament de l'Administració Tributària catalana a partir de les accions endegades i de les quals es derivin el pla directiu, el projecte executiu i la llei de l'administració tributària catalana.

3. Impulsar la transformació de l'ICF en el banc públic de Catalunya (llei de la banca pública).

4. Elaborar un pla i dissenyar l'administració i la tresoreria de la Seguretat Social catalana per garantir la percepció futura de les pensions i prestacions d'atur als catalans.

5. Elaborar un pla per a la transitorietat jurídica i per a l'assumpció de les funcions de l'administració de justícia de Catalunya (òrgans de govern, fiscalia, última instància judicial, notariat i registres públics).

6. Impulsar la llei de la policia de Catalunya, adaptant el cos dels Mossos d'Esquadra.

7. Impulsar la internacionalització del dret de decidir del poble de Catalunya i redactar un pla interdepartamental per a la transició nacional.

8. Elaborar un pla per assumir la gestió, el transport i la distribució de l'energia i la gestió de l'aigua, i de les principals infraestructures logístiques que són competència de l'Estat a Catalunya (aeroports, ports, ferrocarril).

9. Creació dels instruments d'administració electoral a fi d'assegurar la correcta celebració de la consulta.

10. Impulsar la llei dels governs locals (racionalitzar i simplificar l'administració local), la llei de finançament local i la llei d'Aran. Assumir un model propi d'organització territorial (municipis, comarques i vegueries).

11. Impulsar la llei de la funció pública i de la direcció pública catalana.

MESURES PER ABORDAR LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA:

12. Impulsar la llei de simplificació de l'activitat econòmica i la finestreta única empresarial, i agilitzar la tramitació municipal mitjançant una llei òmnibus local de simplificació de l'activitat.

13. Impulsar la llei de suport al treball autònom i a l'emprenedoria (a les petites i mitjanes empreses, en la línia del que estableix l'Small Business Act).

14. Impulsar la llei de contractes del sector públic.

15. Desplegar mesures de suport a la indústria: polítiques de clusterització, eixos tractors, suport i acompanyament a l'empresa catalana en el mercat de béns i serveis de l'administració pública.

16. Impulsar la llei d'ocupació de Catalunya i del SOC: creació del marc català de relacions laborals (reforçar el consell de les relacions laborals de Catalunya).

17. Prioritzar l'ajut i el suport a la internacionalització i a l'exportació de les empreses catalanes, així com la captació d'inversió estrangera.

18. Impulsar la llei reguladora de l'activitat de comerç, serveis i fires.

19. Elaborar i implantar un pla de suport a la creació de les cooperatives de treball i recuperar el pla Aracoop.

20. Continuar desplegant el Pla Estratègic Nacional de Suport a l'Agricultura i l'Alimentació (PENSAA) per implementar mesures que donin més viabilitat al sector primari.

21. Impulsar la llei de la formació professional per avançar cap a la integració efectiva dels subsistemes (inicial, contínua i ocupacional).

22. Alinear les estratègies catalanes de foment de l'R+D+I amb les polítiques d'Europa 2020 (Horizon 2020), aprofitant els consensos generats en el marc del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació.

23. Fomentar la integració i la internacionalització de les actuals estructures de recerca, innovació i transferència tecnològica que conformen el sistema d'innovació català. Aprofundir en el rendiment de comptes i en la millora de l'avaluació dels resultats i el funcionament del sistema de recerca i innovació català.

24. Estimular la creació d'empreses des dels centres de recerca tecnològics i les universitats, i fomentar la formació de perfils mixtos entre el món científic i l'empresarial, que afavoreixin la transferència de coneixement amb la incorporació d'investigadors predoctorals i postdoctorals a l'empresa, com també augmentar el contacte i el coneixement del talent científic català a l'exterior.

25. Reforçar i racionalitzar l'actual xarxa de delegacions perquè integrin tots els organismes de representació exterior (ACC1Ó, Agència de Turisme, ICEC, Institut Ramon Llull, ACCD) orientant, prioritàriament, la seva acció al suport de la internacionalització de la nostra economia.

26. Crear un observatori de la xarxa viària de Catalunya que centralitzi tota la informació relativa a la xarxa viària d'alta capacitat i a la xarxa en règim de concessió, analitzant la gestió econòmica dels trams concessionats amb l'objectiu d'intentar abaratir o congelar les tarifes sense contraprestació a canvi.

27. Consolidar el sistema de descomptes a comportaments eficients dels usuaris de la xarxa d'autopistes i introduir les noves polítiques europees sobre l'Eurovinyeta, com també treballar per corregir la situació de greuge històric amb relació amb la resta de l'Estat, reclamant-li la creació del fons per a l'homogeneïtzació, el rescat selectiu i les bonificacions dels peatges.

28. Davant de la dramàtica caiguda d'ingressos impositius que han patit totes les administracions públiques com a conseqüència de la greu crisi econòmica, i més enllà dels ajustaments de despesa que cal aplicar, s'ha de distribuir de forma més equitativa la càrrega fiscal (annex 3. Política econòmica i pressupostària per a la transició nacional).

29. Elaborar un pla de lluita contra el frau fiscal el 2013, vinculat als recursos destinats al desplegament de l'Agència Tributària, en els impostos recaptats i gestionats per la Generalitat.

MESURES PER GARANTIR I ENFORTIR LA COHESIÓ SOCIAL I ELS SERVEIS PÚBLICS:

30. Elaborar un contracte programa que vinculi la futura recuperació dels ingressos globals de la Generalitat a la recuperació de la despesa i la inversió pública destinades a impulsar el creixement econòmic i unes polítiques socials més justes.

31. Impulsar un Pacte Nacional contra la Pobresa i l'Exclusió Social.

32. Impulsar, en el marc de la legislació catalana, la millora de la regulació dels productes financers i de la dació en pagament.

33. Treballar per assegurar la continuïtat dels centres especials de treball i inserció laboral de persones discapacitades en risc per les retallades a les polítiques actives d'ocupació per part de l'Estat.

34. Potenciar un fons i un servei de rescat de famílies, potenciar la mediació entre entitats financeres i famílies en els processos de desnonaments i la disposició d'una xarxa de pisos d'emergència. Potenciar el servei de l'Ofideute.

35. Impulsar una llei de reforma de la renda mínima d'inserció per superar el decret 384/2011 i evitar l'exclusió social.

36. Garantir l'estabilitat de les entitats del Tercer Sector Social com una de les peces bàsiques en el sistema de serveis socials del nostre país (taula permanent amb el sector per minimitzar el problemes de tresoreria).

37. Defensar el sistema educatiu català i de la immersió lingüística com un pilar fonamental de la societat catalana.

38. Garantir que tota la ciutadania tingui dret i accés a l'assistència sanitària pública.

39. Desplegar de manera efectiva el pla de suport a la família 2012-2016.

40. Promoure el pacte per la infància a Catalunya, amb especial atenció a les mesures de lluita contra la pobresa infantil.

41. Exercir plenament les competències com a entitat competent i autoritat central reconeguda pel Conveni de l'Haia, en els processos d'adopció internacional.

42. Impulsar la llei catalana de promoció de l'autonomia personal. Es crearan grups de treball entre CiU i ERC per consensuar mesures en alguns dels àmbits més complexos de la governabilitat:

43. Abordar mesures correctores i consensos que garanteixin el bon funcionament del sistema educatiu (incloent-hi l'etapa educativa 0-3 i 3-6) i una escola catalana inclusiva, catalana, fonamentada en els principis de qualitat, proximitat, equitat i coeducació, d'acord amb la LEC.

44. Abordar reformes estructurals en el sistema de salut per eliminar les causes que generen ineficiència econòmica i que no suposin renúncies al principi de gratuïtat i universalitat en allò essencial. Seguiment dels processos de reforma del Servei Català de la Salut i de l'Institut Català de la Salut.

45. Establir i consensuar mesures d'estalvi i racionalització en l'àmbit de la funció pública per acordar un pla d'acció per minimitzar les conseqüències dels ajustaments pressupostaris.

46. Afrontar una reforma en profunditat dels sistema de governança de les universitats catalanes que permeti una gestió més eficaç per a la millora de la qualitat i de l'excel·lència; alhora, cal assegurar un model d'universitat inclusiu socialment i territorialment mitjançant un sistema just i equitatiu de matrícules i de beques.

47. Mantenir la competitivitat dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, mitjançant la producció pròpia i internacionalitzant i exportant els seus productes, minimitzant les bosses d'ineficiència que hi ha.

PER UNA ADMINISTRACIÓ I UNA DEMOCRÀCIA DE MÉS QUALITAT:

48. Impulsar la llei electoral catalana.

49. Impulsar la llei de la transparència i l'accés a la informació pública (ponència parlamentària constituïda en la legislatura IX).

50. Impulsar la llei d'igualtat entre homes i dones.

51. Abordar la gestió de la seguretat i de l'ordre públic de les mobilitzacions ciutadanes.

MESURES PER UN PAÍS MÉS SOSTENIBLE:

52. Elaborar un pacte nacional sobre polítiques de sostenibilitat (llei del canvi climàtic, llei de la biodiversitat, política energètica) i per a l'impuls i el desenvolupament de l'economia verda com a àmbit estratègic.

53. Mantenir i renovar el compromís del govern en la defensa dels cabals ambientals del riu Ebre establerts per la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, i continuar treballant per la recuperació dels cabals del riu Ter.

54. Impulsar una llei del bosc que integri els mecanismes per afavorir l'aparició d'un sector forestal productiu, diversificat i rendible, juntament amb els mecanismes de protecció, de lliure accés i de prevenció i gestió dels desastres naturals.

55. Impulsar la llei de seguretat civil i emergències, i avaluar l'aplicació de les mesures acordades en l'àmbit de la prevenció d'incendis en el ple sobre l'incendi d'Horta de Sant Joan.

56. Aprovar i desplegar el Pla de Transports de Viatgers per Carretera (2013-2018), el Pla Director d'Infraestructures (2011-2020) i els plans de mobilitat territorials pendents, avançant en la integració tarifària i introduint bonificacions als territoris menys poblats i implantant de la T-Mobilitat com a mecanisme que permeti avançar en la qualitat del transport públic.

IDENTITAT, LLENGUA I CULTURA:

57. Donar suport al reconeixement internacional de noves federacions esportives catalanes.

58. Impulsar la participació de Catalunya a la Unesco i a altres organismes internacionals de caràcter cultural.

59. Desplegar, de forma ambiciosa, el marc normatiu que impulsa el català en alguns àmbits en què la nostra llengua es troba minoritzada, com ara el cinema, el consum o la immigració.

60. Redissenyar l'Acord Nacional de Cultura per què esdevingui el full de ruta, des d'un punt de vista cultural, del futur Estat.

Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.