El museu de Capellades

El Molí de la Vila de la població de Capellades és un museu del paper instal·lat, des de 1961, en un gran molí amb roda hidràulica construït al XVIII. La seva localització –i la dels altres 15 de Capellades– és just al costat d'un estany (la Bassa de Capellades) alimentat per una important font d'aigua que subministra 540.000 l /hora. Al museu de Capellades encara s'hi fabrica –i es comercialitza- un paper de drap, o de barba, d'excel·lent qualitat.