Una recuperació poc invasiva i un muntatge especial

L'obra de Ramon Martí Alsina (Barcelona, 1826-1894) és un oli sobre una única peça de tela de grans dimensions; fa 5,4 per 11,9 metres. La restauració del quadre, a càrrec del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), es va fer seguint criteris de màxim respecte a l'original, suturant únicament els estrips, netejant-lo i descartant el vernís generalitzat. S'ha instal·lat amb un sistema que, quan se li hagi de fer un reconeixement de l'estat de conservació, no caldrà despenjar el quadre.