Opinió

El CC del Barcelonès respon al Sr. Grimal

En l'edició del divendres 19 de juny es publicava una carta del Sr. Joan Grimal, de Palafolls, titulada Expulsió de voluntaris. El Consell Comarcal del Barcelonès, administració titular del Centre Comarcal d'Atenció d'Animals de Companyia (CCAAC), ubicat al terme municipal de Badalona, vol precisar el contingut d'aquesta. En primer lloc, en cap cas no s'ha expulsat els voluntaris sense cap motiu explícit, com s'afirma en la carta del Sr. Grimal. Amb l'objectiu de millorar el funcionament del servei i de revisar algunes disfuncions ocasionades per l'incompliment d'alguns preceptes del Protocol del Voluntariat del CCAAC, es va acordar la suspensió temporal del programa; suspensió que s'ha aixecat en data 12 de juny, una vegada s'han aprovat les modificacions del protocol. Amb aquesta decisió es normalitza la situació per tal que els voluntaris puguin continuar desenvolupant un importantíssim servei cívic i comunitari envers els animals de companyia acollits al CCAAC. Tenint en compte que la decisió de la suspensió temporal del Programa del Voluntariat del CCAAC es va acordar el passat 13 de maig i que l'aixecament de la suspensió s'ha acordat el 12 de juny, cal considerar que el període durant el qual s'ha vist afectat el normal desenvolupament del Programa del Voluntariat ha estat d'un mes just.

I en segon lloc, el Consell Comarcal del Barcelonès vol aprofitar aquesta ocasió per fer un reconeixement de la tasca dels voluntaris, reiterar el seu compromís en la defensa dels drets i el benestar dels animals que té acollits a les seves instal·lacions, i fer una crida urgent per a la seva adopció, especialment ara que s'inicia l'estiu, el període més crític de l'any pel que fa als abandonaments d'animals de companyia, una desgraciada realitat que la nostra societat encara no ha estat capaç d'eradicar.