Assumpció Cantalozella Mas

Assumpció Cantalozella Mas

Tribuna

El tema d’abans-d’ahir

Tribuna

La ratlla de França

Tribuna

Edatisme

Tribuna

Daltabaix de lluminàries

Tribuna

La pròpia força

Tribuna

Avui que no trobo les paraules

Tribuna

Encara Israel

Tribuna

Carme Junyent i la catalana llengua

Tribuna

Estats ‘monster’