Anna Carreras Aubets

Anna Carreras Aubets

La Columna

Joan Vinyoli: univers

La Columna

Gabriel Ferrater: temps

La Columna

Frederic Mistral: poble

La Columna

Dalí: provocació

La Columna

Caterina Albert: ànima

La Columna

Biel Mesquida: Bellesa

La Columna

Humans, a patir

La Columna

Estem llampats

De SET en SET

Poema o problema