David Marin Rubio

David Marin Rubio

Keep calm

Alcarràs i la modernitat

Keep calm

Submissió o insubmissió

Keep calm

Treure la pols al Rolls

Keep calm

La llengua i la immigració

Keep calm

Respecte, reconeixement, lleialtat

Keep calm

Diglòssia moral

Keep calm

Llibertats individuals

Keep calm

Fins a aconseguir-ho

Keep calm

Contundència i optimisme