Emili Bella

Emili Bella

L’APUNT

Sem Catalunya Nord

L’APUNT

Junts, però poc cohesionats

Anàlisi
EMILI BELLA

Proposta: referèndum pactat

L’APUNT

En una paraula: pressupost

L’APUNT

Cada dia més lluny

L’APUNT

Traca final

L’APUNT

Què estem fent

L’APUNT

L’hora de Richard de la Tour

L’APUNT

Gesticular