Francesc Cabana Vancells

Francesc Cabana Vancells

La gran empresa catalana

El llenguatge econòmic

Batalla d'experts

Banquers i reguladors

Les raons d'una il·lusió

La bondat no es valora

El cost de l'energia

Història i geografia

El poder de l'Estat