Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

L'Iran, Mosaddeq i el xa

PSC

El capital privat i el deute públic

Integritat política i fracàs

Continuïtat i ruptura

Rússia i l'islam

Creixement i igualtat

Ucraïna

Els fets i els somnis