Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

Criteri independent

L'encant i la valentia

Pensar lliurement

La inevitable paradoxa

La il·lusió d'entendre

Fermesa i serenitat

1914

La força de la política

L'ocasió perduda