Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

Les ciutats

Realisme i idealisme

Pensament ràpid o lent

Sí, però prudència

Quan els fets canvien

És cosa d'ara?

A Felipe González

Reformar l'islam, es pot? (i II) 

Reformar l'islam, es pot? (I)