Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

Ideologia i interès

L'evolució

Dicotomia i coincidència

La sensibilitat

Repetir i repetir

La depressió

Assimilacionisme i multiculturalisme

Líbia

Qui té el problema?