Josep M. Comajuncosa Ferrer

Josep M. Comajuncosa Ferrer

Tribuna

La propera crisi

En els darrers anys l’economia mundial ha experimentat un període llarg de creixement sincronitzat en la gran majoria de les economies avançades i de les regions de l’economia global. Molt probablement...

Tribuna

Deute i creixement

El detonant de la recessió va ser la crisi financera. Els governs es van veure obligats a rescatar les institucions financeres per evitar que la recessió fos encara més llarga i més profunda. Però...

Tribuna

El populisme italià i l’economia

A Itàlia el Moviment 5 Estrelles i la Lliga Nord han arribat a un acord per a triar el president del govern. En un primer esborrany de l’acord hi havia explícita la idea de sortir de la zona euro....

Tribuna

Inquisició i Decadència

Molts lectors es sorprendran de veure aquests dos conceptes aparèixer junts en un títol. Semblen dues coses sense connexió. Un tribunal religiós creat per vetllar per la ortodòxia catòlica, amb fama...

Tribuna

Guerres comercials i altres

El passat dia 9 de març el president Trump va anunciar la fixació d’aranzels a les importacions d’acer i d’alumini. Amb això, es feien realitat unes mesures proteccionistes que fins aleshores...

Tribuna

Horitzó econòmic 2018

Al darrer Informe Econòmic i Financer d’Esade expliquem que les perspectives de l’economia global per a l’any 2018 són positives. Ho són tant per a les avançades com per a les emergents. Les...

Tribuna

El senyor Wolf està trist

Fa unes setmanes vaig tenir el plaer d’assistir a una conferència de Martin Wolf. El senyor Wolf és el cap de la secció d’economia del Financial Times. Fa dècades que és un dels millor articulistes...

Tribuna

Europa i les quatre llibertats

La decisió del Regne Unit d’abandonar la Unió Europea i les complicades negociacions que s’estan duent a terme han tornat a centrar l’atenció en els principis fundacionals del procés d’integració...

Tribuna

Productivitat i democràcia

Amb l’envelliment de la població, els països europeus s’enfronten a un important repte les properes dècades. El percentatge de gent en edat de treballar disminuirà i, si tots els altres paràmetres...