Josep M. Comajuncosa Ferrer

Josep M. Comajuncosa Ferrer

Tribuna

El repte, la política fiscal

Els cignes negres engripats que, a mitjans de febrer, eren un temor difús a l’horitzó, s’han fet realitat i han desplegat una pandèmia de magnitud tràgica en termes de vides humanes. Una gran nombre...

Tribuna

Els cignes negres engripats

L’evolució de l’economia global serà una mica millor aquest any 2020 que l’anterior 2019, que va estar l’any de menor creixement després de la Gran Recessió. I ho serà sobretot per la millor...

Tribuna

El pacte verd europeu

En el seu discurs de comiat com a president del BCE, Mari Draghi va assenyalar que les polítiques monetàries expansives que porten anys utilitzant-se cada vegada són menys útils per estimular l’activitat...

Tribuna

Canvi fiscal a Alemanya

En el seu discurs de comiat, Mario Draghi, el president sortint del BCE, va insistir que les polítiques monetàries expansives que el BCE ha portat a terme els darrers 5 anys, i que segueix utilitzant...

Tribuna

BCE: tot el que faci falta

Poques setmanes abans d’acabar els seus vuit anys de mandat com a president del BCE, Mario Draghi ha posat en marxa una sèrie de mesures monetàries molt expansives que ens recorden mesures preses poc...

Tribuna

Pressupost europeu

Per al bon funcionament del la Unió Monetària Europea (la zona euro) calen encara reformes importants. Això es va veure clar al període 2010-2012, quan la crisi del deute públic va esdevenir una veritable...

Tribuna

Un nou contracte social

S’acostuma a assenyalar la globalització i els canvis tecnològics com a responsables de l’actual descontent d’una part important de la població dels països desenvolupats. Al món ha augmentat...

Tribuna

Capitalisme i democràcia

Des de l’esclat de la crisis financera als Estats Units i la Gran Recessió la percepció sobre les bondats del sistema capitalista ha empitjorat molt. La crisi va posar al descobert algunes de les seves...

Tribuna

Green New Deal

A l’any 1932, en mig de la Gran Depressió, la crisis econòmica més profunda experimentada en temps moderns pels Estats Units i les economies occidentals, el president F.D. Roosevelt va proposar un...