Joan Ribas

Joan Ribas

la crònica

Valentí Fargnoli, encara

“Ademés tinc de dirli que no es cregui que arribi al moli i fagi farina, moltes vegades me trobo que el rector de tal poble per desgracia es fora y la majordoma no s’admet de raons per mes documents...

la crònica

Eutrofització a la Devesa

Si no donessin cap pista es probable que alguns lectors tinguessin dificultat per reconèixer a quin lloc de Girona correspon la imatge gràfica que acompanyem. Altres ja hauran identificat que es tracta...

la crònica

El Milestone Project

Girona està farcida de parets mitgeres que no han estat mitgeres, sinó definitives. La majoria ho son per una mala planificació urbana, quan es va establir que un edifici estaria continuat per un altre,...

La crònica

La Girona apagada

En tants anys que aquesta crònica surt cada diumenge no recordem un període tant apagat en el transcurs diari a la ciutat de Girona.Fa uns dies va cessar a petició pròpia el Regidor de Cultura, Carles...

la crònica

Les capelletes

Corria l’any 1937. Era un matrimoni jove, cristià, que vivien a la Rambla, en un pis que per darrera donava a l’Onyar. L’home havia estat cridat per incorporar-se al front de guerra. Ell va empaquetar...

la crònica

Ella també hi era

Rosa Maria Gil Tort ha publicat un llibre sobre “La historia de les dones de la Casa Masó (1830-2015)” editat per Biblioteca Fundació Valvi, amb portada d’Angel del Pozo, i edició de Curbet Edicions.L’autora...

la crònica

Rambla Pi i Margall

“La monarquia per mantenir-se havia d’aixafar la sobirania del individuo; només en la república federal, el contracte lliure o el pacte permetria de substituir l’autoritat com a base de les relacions...

la crònica

Així que passin els anys

El dia 25 de setembre de 2019, vaig rebre el següent correu:“Demà comença la restauració de frescos de l’Odèon. No hi ha manera de trobar cap fotografia que ens ajudaria a saber més com eren....

la crònica

Cap hora és isarda

Divendres passat Mossèn Jaume Reixach va complir vuitanta-un anys. El seu estat de salut no es massa bo, tal i com ell descriu amb detall a la columna 325 – dels “articles que no es publicaran als...