Modest Guinjoan Ferre

Modest Guinjoan Ferre

TantXTant

L’eix transversal del porc

tantxtant
MODEST GUINJOAN

Del 2023 al 2024

tant
x

Cal una nova marca de garantia agrària?

TANTXTANT
MODEST GUINJOAN

Els creuers, davant d’un impost ambiental

tantxtant
MODEST GUINJOAN

Andorra: la pela i la llengua

tant
x

El que no es diu de l’ampliació del Prat

tant
x

Esperances tecnològiques en el canvi climàtic

opinió

‘Three ninety’ (3,90 euros)

tantxtant
MODEST GUINJOAN

UE: aranzels al CO2