Maria Teresa Màrquez Ramirez

Maria Teresa Màrquez Ramirez

A la tres

Llengua, estat i enveja

L’APUNT

Tornar a pagar per circular

A la tres

Més polític o més humà?

L’APUNT

Poant als femers de sempre

A la tres

Interessos polítics

A la tres

‘Pixar-se’ en el bé comú

L’APUNT

Vuitanta-sis anys de podridura

A la tres

Veritats de la política

L’APUNT

Confiança cega?