Núria Astorch Flavià

Núria Astorch Flavià

De reüll

Parar-los els peus

Per unes terrasses sense fum

De reüll

Fascinació

De reüll

Mai satisfets

De reüll

Sobremedicats

De reüll

Més centenaris

De reüll

Sense regla

De reüll

Tot costa molt

De reüll

A dessalar