Sílvia Paneque

Sílvia Paneque

opinió

El canvi climàtic a Catalunya

L’emergència climàtica fa impossible esquivar el debat sobre el procés de transformació econòmica, social, territorial i cultural que hem d’assumir el conjunt de la ciutadania a Catalunya. Segons...

opinió

L’acord entre JxCat i ERC

Les institucions són una peça clau per a John Stuart Mill. Són l’espai material i sobretot immaterial on els éssers humans dipositen el coneixement après per tal d’utilitzar-lo en una línia contínua...

opinió

Recuperar la concòrdia és mirar al futur

Antoni Puigvert ha escrit molt de la transcendència que tindria recuperar l’abraçada de ser un sol poble a Catalunya. Cercar un projecte de futur compartit de manera àmplia, significaria també que...

opinió
Sílvia Paneque i Sureda

La distensió i la reconciliació

La moció de censura a Mariano Rajoy ha estat l’últim capítol d’una crisi greu. La crisi econòmica que començà el 2008 va esdevenir, amb els anys, una crisi social i política esmolada per les...

opinió

El Güell-Espai Jove. Girona, ciutat de barris

El Pla de Govern 2016-2019, de l’Ajuntament de Girona amb CiU i PSC, s’anomena “Girona, marca de país, ciutat de barris”. Això constata que cadascun dels barris de Girona, sense excepcions, configuren...

Sílvia Paneque
Tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Girona

El pla social de les Pedreres

"Moltes veus han escrit que el parc natural de les Pedreres és un esplèndid indret si l'imaginem com a bosc mediterrani al costat dels barris [...]; com a peça natural de l'anella verda, i com a medi biòtic i abiòtic des de la zona est que arriba a les Gavarres."

Si no heu trobat la notícia que buscàveu, proveu amb el nostre cercador.