Amb cor i dignitat

Estudia per ajudar la família

Mare de 40 anys amb dos fill menors. Està separada i es troba a l'espera d'una renda mínima d'inserció. Amb aquesta ajuda, podran fer front al lloguer. El fill gran ha iniciat un cicle formatiu de grau...

Comparteixen pis i penúries

Home de 64 anys amb una certificat de discapacitat del 68%. Comparteix pis amb una altra persona. Serveis socials i Càritas fan seguiment del cas. Agraeix molt l'ajuda que rep. La persona que comparteix...

Una bona estudiant és l'esperança

Parella amb tres fills menors. Els únics ingressos provenen d'una feina de neteja industrial, de 3 dies a la setmana. El pare fa quatre anys que no treballa. Una de les filles pateix una malaltia crònica...

La salut, una dificultat afegida

Jove de 28 anys aturat de llarga durada. Rep alguna ajuda econòmic de la mare, però aquesta viu actualment fora de Catalunya. Té alguns problemes de salut que li dificulten la seva inserció laboral....

La inserció laboral dels vulnerables

El programa Intermediació i Prospecció ofereix eines a les persones amb dificultats i dona suport a l'empresariat apostant per la fidelització

La prestació no dona pels mínims

Home de 58 anys. Viu sol. Els ingressos procedeixen d'una prestació per una invalidesa. Té una habitació llogada en un pis compartit. Des dels serveis socials fan seguiment de la situació. La quantitat...

Jove amb papers però sense feina

Jove de 22 anys a l'atur. Va decidir agafar un pastera i provar sort a Europa. Ha regularitzat la seva situació, té papers, però la feina escasseja i li és complicat cercar el seu lloc. Està fent...

Els pares han informat a l'escola

Parella amb 4 fills menors al domicili. No té cap ingrés estable. Depenen del cartró i la ferralla. Els serveis socials fan seguiment i han tramitat una renda mínima. El pares han volgut informar a...

Un accident ho ha trasbalsat tot

Parella amb tres fills menors. Disposen d'una prestació de renda mínima. El pare va patir un accident greu fa dos anys i encara es troba en tractament. Deuen dos mesos de lloguer i Càritas ha realitzat...