L'opinió dels experts

L’opinió DELS EXPERTS

I el 2 d’octubre, l’Estat

Elisenda Paluzie és professora titular del Departament d’Economia a la Universitat de Barcelona i directora del Centre d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials

L’opinió DELS EXPERTS

Els ingressos de l’endemà de la Generalitat de Catalunya

L’opinió DELS EXPERTS

El pressupost de la Generalitat en una Catalunya independent

L’opinió DELS EXPERTS

Els costos (i beneficis) de la transició

L’opinió DELS EXPERTS

Independència i repartiment d’actius i passius

L’opinió DELS EXPERTS

L’empresa catalana: compromís de futur

L’opinió DELS EXPERTS

Què han fet les empreses per adaptar-se als canvis

L’opinió DELS EXPERTS

El futur de l’empresa: oportunitats i reptes

L’opinió DELS EXPERTS

La república catalana: cap a un sistema financer propi