La Borsa
Més valors

Economia

La regulació del secret empresarial

L’1 de juny es va publicar el projecte de llei de secrets empresarials, que transposa la Directiva UE 2016/943 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny del 2016, relativa a la protecció dels...

Arròs Nomen modifica la recepta per créixer més

El setembre del 2017, Arrossaires del Delta de l’Ebre va culminar la segregació del negoci industrial de l’activitat agrícola per blindar la marca i projectar-la

La nova Fluidra cerca visibilitat en el mercat

Culminada la fusió, la direcció prepara accions per explicar-la als inversors

Invertir en l’actiu de la natura

El mercat pot jugar el seu paper en la protecció de l’entorn si la natura s’endinsa en el balanç empresarial

Transició energètica ambiciosa?

L’informe sobre transició energètica dels experts és acusat de poc valent per algunes veus crítiques

editorial

L’Econòmic celebra el seu vuitè aniversari

L’Econòmic celebra el seu vuitè aniversari. Any rere any, la publicació informa, analitza i tracta en profunditat els aspectes de la vida econòmica i empresarial més rellevants de Catalunya i el...

Evasió o victòria?

Ja avançàrem que l’evolució de l’activitat econòmica dictaria la sentència del litigi sobre les conseqüències del desplaçament de seus posterior als fets convulsos d’octubre. Més d’un...

Breu història d’El Corte Inglés

Convé conèixer la historia de tota empresa familiar per entendre millor els seus orígens i valors. La d’El Corte Inglés (ECI) ha estat durant molts anys oculta per a l’opinió pública. El seu...

opinió

Teixit empresarial a l’alça

Sense ànim de triomfalisme, però el sistema empresarial català mostra una bona simptomatologia. Després de la destrossa que va provocar la llarga crisi del 2008-2013, el que ha quedat és molt, i el...