El lector escriu

Canviar tramvia per “trambús”

Quan temps, anys, en son coneixedors d’aquest assumpte els regidors de l’equip de govern (PDCAT - ERC). Molts i suficients ... per no venir de la lluna, com demostra un estudi encarregat a la Diputació...