El lector escriu

‘Cui prodest’?

És evident que un bus elèctric passant per un camí segregat té els mateixos avantatges que el tramvia i cap dels seus inconvenients. És obvi que la inversió necessària és infinitament més petita....