Política

Llistes de les eleccions municipals a Anglesola

Relació provisional de llistes i candidats que s'han presentat a les eleccions municipals del 24 de maig a Anglesola, segons el que es publica en el Butlletí Oficial de la Província del 22 d’abril de 2015.


ANGLESOLA c_anglesola
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -MOVIMENT D’ESQUERRES -ACORD MUNICIPAL (ERC -MES -AM)
 1. Eva Roig Aiguade
 2. Marta Macià Vilchez
 3. Xavier Freixes Serrano
 4. Ramon Gassó Sanabria
 5. Javier Lario Ribera
 6. Noemí Pàmies Perna
 7. Maria Mercedes Escolà Teixidó
 8. Diana Ruera Casteràs
 9. Tània Valentines Gabarró
Suplents
 1. Laia Macià Vílchez
 2. Mª Pilar Pàmies Perna
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)
 1. Rosa Mª Mora Valls
 2. Carme Miró Solé
 3. Enric Valls Casteras (Independent)
 4. Mª Montserrat Amenos Costa (Independent)
 5. Mª Teresa Vidal Mela (Independent)
 6. Josep Vidal Amenòs (Independent)
 7. Quinti Ferrer Elies
 8. Quintin Valls Torrescasana
 9. Xavier Franquesa Sanahuja
Suplents
 1. Francesc Bernaus Solano
 2. Ramon Valls Pane
 3. Mª Carme Alonso Carrulla
 4. Ventura Pané Binefa