Diccionari de sinònims

Paraula:  
caça
1. persecució.

Font: Aquest diccionari de sinònims és possible gràcies a OpenThesaurus-ca (projecte de codi obert per a la llengua catalana).