Diccionari de sinònims

Paraula:  
casa
1. ascendència, dinastia, estirp, llinatge, nissaga.
2. barraca, casa de camp, casa pairal, caseta, casot, casull, conreria, domicili, edifici, habitació, habitacle, habitatge, immoble, mas, pis, residència, solar, torre, vil-la, vivenda.
3. borda, casa de camp, casa de pagès, casal, mansió, masoveria, palau, palau de fades (figurat), xalet.
4. casa de canvi, casa de caritat, casa de comerç, casa de correció, casa de joc.
5. cau, closca, foc, jaç, joc, llar, recer, refugi, rusc, sojorn.
6. ca, cal, can.
7. establiment, estatge, local.

Font: Aquest diccionari de sinònims és possible gràcies a OpenThesaurus-ca (projecte de codi obert per a la llengua catalana).