Educació / Universitat de Girona

SERGI BONET
CANDIDAT A RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I RECTOR EN FUNCIONS EN ACABAR UN PRIMER MANDAT

“Crec que ara no ens convé una refundació de la UdG”

“Ara el que ens convé és millorar sobre el que s’ha fet al llarg d’aquest 25 anys, reforçar la nostra identitat sobre el que hem construït i treballar per expansionar el projecte que hem consolidat després de quatre anys de treball”

“L’avaluació de la meva gestió la farà el claustre i si aquest no l’aprova plegaria immediatament”

QUIM SALVI
CANDIDAT A RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I EXDIRECTOR DE L’ESCOLA POLITÈCNCIA SUPERIOR

“Volem un canvi per una nova manera de fer UdG”

“Ara no hi ha estratègia d’universitat. És cert que Sergi Bonet diu que el seu mandat s’ha basat en un contracte programa, però l’estratègia no es fa amb la mirada a curt termini sinó a llarg”

“Treballarem per fomentar la participació de tots els col·lectius i la descentralització dels centres docents, per bastir un model més enllà d’un mandat”

universitats

Sergi Bonet amb +UdG vol desplegar el model iniciat

El candidat a rector vol reforçar el seu projecte apostant per la internacionalització, la gratuïtat del estudis i la contractació de personal, sense renunciar a defensar les llibertats i la democràcia

Bonet i Salvi topen en el model de govern que volen per a la UdG

Els candidats a rector de la UdG, Sergi Bonet i Quim Salvi, van tenir ahir una més que previsible topada pel que fa referència a les seves visions del model de govern de la universitat, en el marc del...

La “nova UdG” de Quim Salvi aposta fort per l’obertura

El candidat a rector vol bastir una UdG més participativa, oberta al diàleg, que també s’expandeixi pel territori, compromesa socialment i amb un govern sense estructures intermèdies

universitats

El debat entre els dos aspirants a rector de la UdG

Amb l’inici, ahir, de la campanya electoral a rector de la UdG, només dos candidats es postulen: l’actual rector en funcions, Sergi Bonet, i Quim Salvi

Segui-lo en directe a El Punt Avui Digital

universitats

Les primeres votacions electròniques a rector

La campanya s’acabarà el 27 de novembre i les eleccions es faran per vot electrònic durant dos dies, el 29 i el 30, en què es proclamarà el guanyador

Bonet fa un equip per tancar el seu projecte de ‘+UdG’

Sergi Bonet, que aspira a revalidar el càrrec de rector, en disputa amb Quim Salvi, vol desplegar un projecte que considera consolidat

Anna Albar, exdirectora del Parc Científic, a la gerència

Quim Salvi presenta una llista per fer una “nova UdG”

L’aspirant a rector de la UdG, en disputa amb l’actual, Sergi Bonet, aposta per obrir la Universitat, donar especialment més veu a tot el personal i els estudiants, i reforçar la presència al territori