Opinió

Adaptar la norma

Des de fa més de 20 anys moltes dones que només volien exercir el dret a decidir sobre la seva maternitat acabaven amb una espasa de Dàmocles per tota la vida; interrompre un embaràs era, i ho continua sent, un delicte tipificat pel Codi Penal, excepte en tres supòsits que depenen de la decisió final d'un professional. Un país com el nostre no mereix tenir dones en suspens durant tota la seva vida per una decisió que van prendre en un determinat moment, ni tampoc professionals desemparats jurídicament. És necessari adaptar la norma existent perquè s'avingui a allò que succeeix en la realitat i, això sí, reforçar l'educació sexual en els àmbits educatius i socials i afavorir serveis competents de planificació familiar, perquè una llei menys restrictiva no té per què significar un augment del nombre d'interrupcions voluntàries d'embaràs si es posen mesures i serveis adequats d'informació i educació afectivosexual i reproductiva.