Opinió

el lector escriu

Llibres de text, pedagogia, ecologia i crisi

Des del punt de vista de la pedagogia, llençar els llibres del curs anterior fomenta la cultura d'«usar i llençar», en què les coses tenen únicament un valor utilitari i passatger. Tenir-ne cura, mantenir-los i deixar-los en bones condicions per als alumnes que ens seguiran fomenta, en canvi, la cultura del respecte a les coses i l'esperit de comunitat responsable.

Des de la perspectiva de l'ecologia, les conseqüències mediambientals de llençar a la brossa tota la producció editorial de cada curs són inadmissibles, tant pel que fa al consum d'arbres per fer paper per als llibres nous, com per l'impacte sobre el medi ambient de les tintes d'impremta dels llibres abandonats. Des del punt de vista de l'economia sembla aconsellable fomentar, en temps de crisi, tots els estalvis possibles. Podrà argumentar-se que, si en lloc de «consumir» llibres nous cada curs aprofitem els dels cursos anteriors, estem frenant l'economia perquè frenem el consum. Aquesta reflexió no ens ha de conduir a acceptar despeses innecessàries, inútils, forçades i injustificades, sinó a revisar a fons un concepte d'economia en què el que és bo per a ella es dolent per al ciutadà i per al medi ambient i viceversa. Aquesta és una falsa «economia» que ens està conduint al desastre. Res no impedeix als centres confeccionar els seus propis textos. Aquesta opció, combinada amb els suports informàtics adients, pot imprimir un nou dinamisme a la «foto fixa» del llibre de text convencional i facilitar que l'alumne s'emporti a casa els fulls que realment li calguin per estudiar, en lloc de traginar cada dia 25 quilos de paper. Sembla que la conselleria del ram ha començat a comprendre algunes d'aquestes qüestions i ha anunciat partida pressupostaria per reutilitzar els llibres de text a 1.403 escoles el curs vinent, 186 més que el passat. Més val poques que cap! Mai no és tard quan arriba! Serà aquest el primer pas d'un nou camí més assenyat i responsable? Aconseguirà la pressió de les editorials fer avortar l'experiment? Recordeu, mares, pares i mestres, que en tot això també hi teniu quelcom a dir!