Anna Maria Puig Griessenberger

Anna Maria Puig Griessenberger

Cada cop més savis?

Coses d’estiu

Reivindicar el localisme

Demonitzar el treball

Sabem viure la mort?

opinió

Compondre per comunicar

opinió

Rigor en la història

opinió

Més de mil paraules per una imatge!

opinió

Per a qui treballo?