Anna Puig Cantarero

Anna Puig Cantarero

L'APUNT

La Moreneta caganera

L'APUNT

El cec i el llest

L'APUNT

No en parlaré

L'APUNT

Davant dels nassos

L'APUNT

Rentar-se'n les mans

L'APUNT

De tot i de res

L'APUNT

La bena als ulls

L'APUNT

Reconèixer els pecats

El contrapunt

La grossa