Anna Puig Cantarero

Anna Puig Cantarero

L'APUNT

Molest com una pedra a la sabata

L'APUNT

Sempre n'hi ha que no en fan prou

L'APUNT

Un dia bipolar

L'APUNT

Sí i sí, l'Estat ho vol eliminar

L'APUNT

Només alguns recullen fulles

L'APUNT

Avesats a mirar cap a l'altre costat

L'APUNT

Per als que van pel carrer amb tanga

L'APUNT

Aposto deu pèsols per la secretària

L'APUNT

Profundament emocionats i badocs