David Avilés

David Avilés

Fugida dels jutjats, arriba la mediació

El Consell de Ministres del 5 de març passat va aprovar per reial decret llei la normativa nova sobre mediació en assumptes civils i mercantils. Essencialment, la norma incorpora a l'ordenament espanyol...

Apreciacions sobre la reforma laboral

Tant la negociació col·lectiva com les successives reformes de l'ordenament laboral avancen cap a la negociació en el si de l'empresa, com una eina facilitadora de la flexibilització interna i com...

Escenari de partida

Després de les mesures anunciades al ja famós Consell de Ministres de 30 de desembre, on es va decidir la pujada de l'IRPF i les noves retallades de despesa, sembla que, inicialment, el govern aposta...

A voltes amb els concursos de creditors (i II)

Com s'ha posat de manifest en d'altres ocasions, el dret concursal és una de les especialitats del dret que està evolucionant més en els darrers temps. Així, si l'anterior llei de suspensions de pagaments...

A voltes amb els concursos de creditors

Continua la seqüència de modificacions de la llei Concursal, la llei que regula les insolvències empresarials i que, a causa de la cruesa de la crisi, té saturats els jutjats mercantils. Ara com ara,...

L'hora dels ‘business angels'

És un fet contrastat que la paràlisi del mercat laboral en èpoques de crisi provoca un augment de l'activitat emprenedora. L'emprenedor inicia el seu propi projecte empresarial posant en marxa les idees...

Reforma parcial de la llei de societats de capital

El 2 d'agost del 2011 es va publicar al BOE el text normatiu de la “Llei 25/2011, de reforma parcial de la llei de societats de capital i d'incorporació de la directiva 2007/36/CE, del Parlament Europeu...

Repsol, interès del soci o interès social?

Li han faltat dies a Sacyr, soci de referència de Repsol, per fer ús del que es coneix com l'esmena Florentino, que va entrar en vigor l'1 de juliol passat i que aixeca les limitacions dels drets de...

El mirall italià

A Itàlia ara fa 20 anys es va procedir a la reordenació del sector de les caixes d'estalvi a través d'un cos legal iniciat amb la coneguda llei Amato-Carli del juliol del 1990 i la posterior normativa...