David Murillo Bonvehí

David Murillo Bonvehí

Europa problema. Europa solució

Temps històrics els que vivim. Mals temps per governar també. Ser comptable o gestor de la cosa pública, en circumstàncies com les actuals, ni és gaire engrescador ni respon a l'ideal del que en diríem...

Els homes de negre

Ja fa molt de temps que les reflexions més interessants de la crisi no ens arriben per mitjà dels economistes. És aquesta una disciplina fascinant, certament, però també una de les més impotents...

2008 + 4 = 1933

El temps de l'austeritat comença a arribar a la seva fi. Potser no de la forma que molts voldríem, però el que ara estem a punt d'encetar és quelcom diferent. En aquest nou període que comencem, novament...

En el país de Gresham

A mesura que l'eficiència del sistema es debilita, que el contracte social s'esquerda i que el futur col·lectiu queda en suspens per un cert temps, s'obre la capsa dels trons de la legitimitat del procés...

Els deu manaments de la diplomàcia xinesa (i II)

Setmanes enrere iniciàvem aquest decàleg per comprendre la Xina d'avui en dia i la seva projecció sobre el món. Vàrem començar amb cinc trets distintius de la seva cultura política: l'antioccidentalisme,...

Els deu manaments de la diplomàcia xinesa (I)

La Xina s'ha posat de moda als mitjans de comunicació. La seva presència és creixent. El que va començar com una sorpresa, l'atenció generada al voltant de l'evolució del gegant xinès en els rànquings...

Cinc bons desitjos per al 2012

Per aprendre, cal sovint desaprendre. Hem de buidar el cap de velles teories, falses assumpcions i, en la mesura que sigui possible, armar-nos d'una noble i esforçada actitud d'adaptació al canvi. El...

Cap a un govern d'unitat

Aquest dilluns ens llevarem havent resolt alguns del dubtes d'aquesta campanya. Haurà estat el suport al PP més gran del que mostraven les estadístiques? Superarà, a Catalunya, la tercera posició?...

Fixar l'agenda, dirigir el debat

Segons una enquesta d'opinió recent, la proposta de pacte fiscal presentada pel govern tindria un 75% del suport ciutadà. Si deixem de banda la contraproposta del PSC, que arriba automutilada per la...