Emili Agulló

Emili Agulló

L’APUNT

Enrampats pel mercat elèctric

L’APUNT

Un olimpisme devaluat

L’APUNT

La medicina, embussada

L’APUNT

Entre el virus present i els trens del futur

L’APUNT

Molts bons Nadals diferents

L’APUNT

Un barri apocalíptic a la Costa Brava

L’APUNT

L’habitatge: dos mons paral·lels

L’APUNT

La memòria de les Gavarres que aflora

L’APUNT

La lentitud de l’administració