Emili Agulló

Emili Agulló

L’apunt

El futur complex de la Costa Brava

L’APUNT

L’habitatge no es refà de la pandèmia

L’APUNT

Enrampats pel mercat elèctric

L’APUNT

Un olimpisme devaluat

L’APUNT

La medicina, embussada

L’APUNT

Entre el virus present i els trens del futur

L’APUNT

Molts bons Nadals diferents

L’APUNT

Un barri apocalíptic a la Costa Brava

L’APUNT

L’habitatge: dos mons paral·lels