Emili Agulló

Emili Agulló

L’APUNT

La memòria de les Gavarres que aflora

L’APUNT

La lentitud de l’administració

L’APUNT

Els ‘Salvem’ de muntanya

L’APUNT

Les Fires, després, gairebé com abans

L’APUNT

El nou Trueta, que arribi a temps

L’APUNT

Tres crisis encadenades

L’APUNT

Tardor amb ‘nova normalitat’, ara sí?

L’APUNT

Reobrir l’oci nocturn a vacunats?

L’APUNT

Tard i malament per fer energia neta