Emili Gispert Negrell

Emili Gispert Negrell

Keep calm

Audàcia i desconfiança

A la tres

Converses per Nadal

Keep calm

Victòria abans de començar

Keep calm

Seuen i parlen

Keep calm

Justícia i periodisme

Keep calm

Comprensió lectora

Keep calm

El preu

Keep calm

De qui depèn? Doncs això!

Keep calm

Aniversari d’un fracàs