Emili Gispert Negrell

Emili Gispert Negrell

La lliga, en un partit

Estat d'ànim

Punt final

Pura casualitat

Quatre dies

L'Esportiu, successor d'El 9

Assaig

El Bernabéu i nou partits més

Espanya marca