Esteve Vilanova Vila

Esteve Vilanova Vila

anàlisi
ESTEVE VILANOVA

‘Cantinflear’

anàlisi
ESTEVE VILANOVA

Ho notarem

anàlisi
ESTEVE VILANOVA

Europa se’ns en va

anàlisi
ESTEVE VILANOVA

Massa ‘novaparla’ política

anàlisi
Esteve Vilanova

La seductora olor del diner

anàlisi
Esteve Vilanova

De cartó pedra

anàlisi
Esteve Vilanova

Un greu error de càlcul

anàlisi
Esteve Vilanova

Gàbia de ferro

anàlisi
Esteve Vilanova

Fallem en les estratègies