Francesc Torralba Rosello

Francesc Torralba Rosello

Tenir credibilitat

‘Die berliner Mauer'

Regeneracionisme

Exigir la traçabilitat

Autenticitat o estratègia?

Exhibicionisme digital

Quanta transparència?

La conquesta de drets

Filosofia i empresa