Francesc Torralba Rosello

Francesc Torralba Rosello

Tribuna

Una ètica per al futur

El futur depèn de les opcions que es prenen en l'actualitat i, segons quines siguin aquestes, s'està esbossant un futur més clar o més obscur. En aquesta ètica, el futur compta, fins a tal punt, que...

Tribuna

Acollir els altres

Hi ha un clam en la ciutadania que diu: Volem acollir. L'acollida dels refugiats és imperatiu ètic que posa de manifest la decència moral d'una societat, la seva sensibilitat envers els més vulnerables,...

Tribuna

Laïcitat oberta

La laïcitat és un element fonamental de tota democràcia liberal composada per ciutadans que professen distintes idees del món i del bé, ja siguin espirituals, religioses o seculars, però aquesta...

Tribuna

Conviure pacíficament

En les societats postmodernes secularitzades, la diversitat religiosa, cultural i ètnica és un factor que va in crescendo. Com a conseqüència dels fluxos migratoris i de la llibertat de creences i...

Tribuna

El perdó difícil

Hi ha el perdó fàcil i el perdó difícil. És senzill perdonar quan l'ofensa és lleu, quan no hi havia el més mínim indici de responsabilitat, quan una conjunció atzarosa d'elements propicia el...

La por de comprometre's

Tot compromís causa por, perquè està sempre acompanyat de la incertesa. La por és un sentiment que paralitza, que frena qualsevol iniciativa i priva de comprometre's. Hi ha la por de fracassar, però...

Tribuna

Contra l'economicisme

Un dels criteris que operen secretament, de vegades, fins i tot, de manera inconscient, a l'hora de destriar el bé i el mal és l'econòmic. Molt sovint, el factor econòmic juga un paper més rellevant...

Tribuna

Codis d'ètica: una moda?

En els darrers anys, organitzacions de signe molt divers, des de l'àmbit esportiu fins a entitats no governamentals, passant per les financeres i les industrials, mostren un creixent interès per l'elaboració...

Tribuna

La magnitud del mal

El mal és, molt sovint, notícia. Ocupa titulars i multitud de pàgines cada dia. Ens causa inquietud, neguit, indignació. Adopta moltes formes i manifestacions. En cada època de la història de la...