Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

Política de proximitat

L'enemic de la veritat no és la mentida sinó la mitja veritat, ho és perquè la mentida és més fàcil d'identificar que la barreja de veritats i falsedats. Algú pot sempre pensar que una part de...

Mútua acceptació: EUA i la Xina

Els presidents Obama i Hu Jintao signen una declaració el gener del 2011: “Els EUA reiteren que volen una Xina pròspera i forta que jugui un rol creixent en la política mundial. La Xina dóna la benvinguda...

Ja ha passat

Fa anys, un cronista polític, nacionalista català, mantenia que arribaria un moment que per a Catalunya el que passés a Europa seria més important que el que passés a Espanya. Somiava en un futur...

La tirania dels cosins

En el darrer llibre de Francis Fukuyama es plantegen les raons i les bases de l'ordre polític al llarg de la història. És un assaig ambiciós que pretén, i en part ho aconsegueix, donar resposta a...

El Banc Mundial

Al 1944, encara no acabada la guerra, les potències aliades es reuneixen a Bretton Woods i defineixen les bases de la política financera de la postguerra. Es tractava de no repetir els errors que varen...

Manhattan i Barcelona

Manhattan i Barcelona tenen la mateixa població, 1,6 milions d'habitants. Manhattan té una superfície de 59 km2i Barcelona de 98. La densitat d'habitants per quilòmetre quadrat és a Barcelona de 16.000,...

La malaltia de la democràcia

Les democràcies més avançades del món, Europa, els EUA i Japó, estan immerses en una profunda crisi en què la voluntat i els objectius de les seves societats s'estan distanciant del que els seus...

Línies aèries

El creixement del trànsit aeri mundial en els últims deu anys ha estat d'un 5 % anual fins i tot tenint en compte els anys de crisi a Europa i als EUA, 2009-2011, en què el trànsit s'ha ralentit en...

Atacar l'Iran?

Occident i especialment els EUA i Israel tenen el convenciment que el programa nuclear de l'Iran està en marxa i és inaturable. Semblaria que la intel·ligència d'Occident i els informes de l'Associació...