Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

L'observació i la percepció

L'eina bàsica per a la ciència és l'observació per diferenciar realitats físiques que aparentment són similars però realment són diferents. La capacitat d'observar i diferenciar porta a la síntesi...

Autoritarisme i democràcia

Bismarck, canceller de Prússia i després de l'Alemanya reunificada des de 1870, és el primer governant que posa en pràctica l'autoritarisme amb dosis de llibertat però sense arribar a la democràcia....

L'error inevitable

La posició dels estats membres de la UE que tenen dificultats financeres, Grècia, Portugal, Irlanda, Itàlia i Espanya, reclamen la possibilitat d'endeutar-se amb la garantia de la UE, és a dir, la...

Al-Qaida

L'islamisme com a corrent polític és una conseqüència del colonialisme, tant el que practica el terrorisme per imposar la llei islàmica com a marc del govern polític, com pels islamistes moderats...

Bolonya

L'educació superior tècnica i professional es mou des de la generalitat a l'especificitat. L'equilibri és necessari per a la formació dels alumnes que han d'aprendre disciplines específiques, d'aplicació...

Conflicte d'estratègies?

El punt de partida de la negociació d'un nou model de finançament és la necessitat de Catalunya de més recursos públics per a les despeses corrents, reduir el dèficit, pagar el deute i impulsar el...

El capital

Tota empresa és el punt de trobada de tres interessos contraposats. El capital, és a dir, els accionistes; la gestió, és a dir, els directius, i el treball, és a dir, els treballadors en sentit específic....

La lògica dels fets

Després de cinquanta anys de terrorisme, per aconseguir la independència i fer del País Basc un estat socialista, qüestió aquesta indefinida i genèrica, ETA anuncia l'abandonament de la seva activitat...

La igualtat i l'equitat

Al'antic règim es tractava d'eliminar els privilegis d'una part de la població, aristocràcia i església, per arribar a la igualtat. És de fet aquest el crit “liberté, égalité, fraternité”...