Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

Ciència, tècnica i medicina

En un treball del Massachusetts Institute of Technology, MIT, publicat al gener d'aquest any, s'elabora com les tecnologies de la informació, la nanotecnologia, les tecnologies de modelització i simulació,...

El benefici del dubte

El president Obama ha dit: “No hi ha dreceres per a la pau”. S'oposa al reconeixement de Palestina com a membre de ple dret de l'ONU, és a dir, al reconeixement internacional de Palestina com a estat....

La reforma universitària

La competitivitat d'occident en el món actual, transversal i global es sustenta en la ciència i la tecnologia, i si aquesta es basa majoritàriament en la recerca és evident que la universitat és essencial...

Canvi d'estratègia

La petició formal de Palestina d'entrar a l'ONU suposa un canvi d'estratègia després de vint anys de converses de pau amb Israel sense resultats tangibles malgrat el suport directe dels EUA. La petició...

Joves. Ara i abans

Totes les generacions creuen que és la seva la que crea un abans i un després en la història de la humanitat. Són només els que trenquen amb la tradició i la història els que són capaços d'inventar...

La certesa i el dubte

La fixació d'un límit a l'endeutament i al dèficit a la Constitució no sembla que solucioni a curt termini la credibilitat econòmica i financera d'Espanya. El fet que la reforma incorpori mesures...

Massa poc, massa tard?

Les dades del creixement de l'economia, PIB, de la UE per al segon trimestre del 2011 ja són conegudes. Per a la UE és del 0,2%, per a França del 0 %, per a Alemanya del 0,1% i per a Espanya del 0,2%....

La tradició xinesa

Es podria pensar que la singular manera de practicar l'imperialisme per la Xina actual, basat en el comerç i les finances –Xina és el segon exportador i el primer tenedor de deute d'occident–, seria...

Tenir por

La manca de seguretat, la difuminació de les referències, la pèrdua dels valors i paradigmes amb els quals un ha viscut i els canvis socials i econòmics sense un origen i autoria clars i amb un destí...