Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

La dificultat dels detalls

Paral·lelismes històrics

L'observació i la percepció

Autoritarisme i democràcia

L'error inevitable

Al-Qaida

Bolonya

Conflicte d'estratègies?

El capital